โรงเรียน อสม.

ป้ายโฆษณา

โรงเรียน อสม.

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในชุมชน

Login FormWho's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โรงเรียน อสม.

เป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบของห้องเรียน แต่เน้นการเป็นศูนย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับ อสม.และเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนได้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนางานด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

ถอดบทเรียน โรงเรียน อสม. : กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:01 น.

Download  หนังสือถอดบทเรียน

 

"โรงเรียน อสม. : กระบวนการขับเคลื่อน

 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:11 น.
 
สรุปโครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคระดับชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 15:21 น.

Download  เนื้อหาสรุปโครงการ

"ปฏิวัติที่โลกใบเล็ก  : โลกของชุมชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภค" (pdf)

 

....... Download  ปก และสารบัญ (pdf) ......... ปก และสารบัญ (doc).....

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 15:32 น.
 
สรุปหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภค 7 หลักสูตร ของโรงเรียน อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 มกราคม 2012 เวลา 08:41 น.

เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวัง อาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่ปลอดภัยในชุมชน

( Download แผนการสอน 7 หลักสูคร)

(1) หลักสูตร แผนขีวิตสู่ แผนชุมชน  ( Download )

(2) หลักสูตร การเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ( Download )

(3) หลักสูตร คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ( Download )

(4) หลักสูตร คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( Download )

(5) หลักสูตร คุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง ( Download )

(6) หลักสูตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ( Download )

(7) หลักสูตรการบริหารจัดการ กลไกการดำเนินงาน และการประเมินผล ของโรงเรียน อสม.

Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มกราคม 2012 เวลา 11:45 น.
 
เวทีแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียน อสม. 9 พื้นที่ (7-9 ธค. 54) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 13:26 น.

 

Download รายชื่อเครือข่ายผู้ประสานงาน 9 จังหวัด


Download  รายขื่อคณะทำงานเครือข่าย โรงเรียน อสม. 9 จังหวัด

 

สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียน อสฒ. ดังนี้


(1) โรงเรียน อสม. รพ.สต.วังหงส์ อ.วังหงส์ จ.แพร่่ (doc) .... ( ไฟล์ ppt )

 

(2) โรงเรียน อสม. รพ.สต.ลำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง .... (ไฟล์ ppt )

 

(3) โรงเรียน อสม. บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี  อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ .... ( ไฟล์ ppt )

 

(4) โรงเรียน อสม. รพ.สต.สี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ...... ( ไฟล์ ppt ) .... ( ปก )

 

(5) โรงเรียน อสม. รพ.สต. หัวงัง ต.หัวงัว อ.กุดชุม จ. ยโสธร (ppt)....... ( สรุปโครงการ ไฟล์ pdf ) ............( สรุปโครงการ ไฟล์ doc)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2012 เวลา 02:46 น.
 
ประชุมกระบวนการขับเคลื่อน โรงเรียน อสม. คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 4 ภาค 4-5 กรกฎาคม 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 07:44 น.

ข่าวล่าสุด

Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 08:33 น.
 
ยินดีต้อนรับสู๋เว็บบอร์ดโรงเรียน อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

วัตถุประสงค์ : สร้างคลังความรู้ และแนวทางการจัดการความรู้

ของโรงเรียน อสม. และรวบรวมหลักสูตร เนื้อหา แผนการเรียน

การสอน  และการดำเนินงานโรงเรียน อสม.  4 ภาคทั้งประเทศ


( รายชื่อทีมวิจัย ........ พื้นที่เป้าหมาย .........

โครงการ ...........ทีมงาน 9 จังหวัด)

 


 

โฉมหน้าอสม.ดีเด่นระดับเขต ภาค ชาติและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนอสม.เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ณ รร.มิราเคิลแกรนด์  วันที่ 14-15 มีนาคม 2554Download

เอกสารที่สำคัญ / ดูกิจกรรมจังหวัดได้ที่ปุ่มด้านซ้ายสรุปรายงานแผนปฏิบัติการโครงการ.........ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 1

.

(กำหนดการประชุม OM) ......

(ตัววัดผลลัพธ์การสร้างระบบ อาหาร ยา เครื่องสำอางที่ปลอดภัยในชุมชน)

(แบบฟอร์มการบันทึกผลลัพธ์)หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องสำอาง .............. หลักสูตรการพึ่งตนเอง.............หลักสูตรรับเรื่องราวร้องทุกข์.............แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2012 เวลา 02:39 น.
 
ประชุมการจัดทำหลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน ครั้งที่ 2 ฉะเชิงเทรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:50 น.

 

เวทีการประชุมหลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน (26 พค. 54) ที่ สำนักงาน กศน. ฉะเชิงเรา มี ท่านรองฯ และอาจารย์วัชรินทร์ และทีมแปลงยาว พร้อม อสม. บางน้ำเปรี้ยว มาร่วมประชุมเพื่อใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของ โรงเรียน อสม. ประกอบด้วยเนื้อหา คิดเป็น ครอบครัวพอเพียง การดูแลสุขภาพตนเอง การจัดทำแผนชีวิต และ แผนชุมชน

ลิงค์ ภาพบรรยายากาศการประชุม

 

Download  เอกสาร หลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา

 

เอกสาร คู่มือ ของ กศน.

(1)  คู่มือการเรียนการสอนของ กศน. หลักสูตร "คิดเป็น" ----   กรอบแนวคิด "คิดเป็น"

(2)  คู่มือการเรียนการสอน หลักสูตร "ครอบครัวพอเพียง"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 11:05 น.
 
ไวนิล-นิทรรศการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 10:31 น.

เนื้อหาไวนิล-นิทรรศการ " โรงเรียน อสม. สู่การพัฒนา

งานคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชน " จำนวน 10 แผ่น

 

แผ่นที่ 1                  แผ่นที่ 2              แผ่นที่ 3                แผ่นที่ 4                แผ่นที่ 5

แผ่นที่ 6                  แผ่นที่ 7                  แผ่นที่ 8               แผ่นที่ 9               แผ่นที่ 10

 

----------------

เอกสารนำเสนอผลงาน

(1) นำเสนอ โรงเรียน อสม. คุ้มครองผู้บริโภค บ้านฟ้าห่วน จ.อำนาจเจริญ

(2) นำเสนอ สถานีบำบัดทุกข์ ต.วังหงส์ จ.แพร่

(3) นำเสนอ งานสุขภาพภาคประชาชน ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

(4) นำเสนอ โรงเรียน อสม. อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2011 เวลา 12:57 น.
 
Download หนังสือ โรงเรียนอสม. สู่การพัฒนาหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 07:27 น.

คลิก download ไฟล์ที่นี้

 

Download เอกสาร เครือข่าย อสม. จังหวัดแพร่

 


 

 

Download  รายงานโรงเรียน อสม.

รพ.สต.หัวงัว  จ.ยโสธร

Download  ปกรายงานโรงเรียน อสม.

 

  

Download รายงานหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค

บ้านฟ้าห่วน  จังหวัดอำนาจเจริญ


  • รวมหลักสูตรโรงเรียนอสม. ( 9 จังหวัด )..... คลิก
  • หลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน  ......คลิก
  • หลักสูตรการพึ่งตนเอง สำหรับ อสม.... คลิก 

-  Download  การดำเนินงานโรงเรียน อสม. บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

-  Download ไฟล์การสัมภาษณ์ ธีระวัฒน์ แดงกะเปา

-   Download สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคฯ  บ้านสี่แยกสวนป่า อ.บางขัน ปีที่ 1

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 11:10 น.
 
ประชุมแผนที่ผลลัพธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 02:51 น.

ระหว่างวันที 4-5 สิงหาคม 2553  ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ภาคเหนือ  จ.นครสวรรค์

แผนที่ผลลัพธ์ คือ เครื่องมือที่ช่วยเราวางแผน และติดตามความก้าวหน้าของงาน  ที่เป็นโครงการระยะยาว  ต้องใช้เวลาการทำงานเป็นเวลานาน ทำให้เราต้องมีเครื่องมือติดตามว่า งานนั้นไปถูกทิศทาง หรือไม่ หรือ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ดีกว่าที่เราวางแผน

หากถ้าการทำงานนั้น ไม่ได้ต้องการการติดตาม ก็ไม่ควรให้เครื่องนี้ เพราะมันเป็นภาระ แทนที่จะช่วยเราทำงานง่ายขึ้น


DOWNLOAD เอกสารการประชุม

- ไฟล์นำเสนอ แนวคิดและขั้นตอนการทำแผนที่ผลลัพธ์ (.ppt)

- ไฟล์นำเสนอ แนวคิดและการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (.ppt)


 

 

ภาพการอบรม

การอบรมแผนที่ผลลัพธ์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 03:29 น.
 
การแพทย์แผนไทย...ตำรับยาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 03:01 น.

การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อรูปจากรากฐานระบบความเชื่อและวิถีปฏิบัติต่อความเจ็บป่วยของสังคมไทย ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมทางการแพทย์ของชนชาติ มอญ เขมร ลาว ผสมผสานกัน

การแพทย์แผนไทยประกอบด้วยปรัชญาและทัศนะของการแพทย์แบบตะวันออกที่ให้ความหมายของมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของธรรมชาติและจักรวาล หากมนุษย์มีวิถีชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติ มนุษย์ก็จะมีสุขภาพดี ทว่า เมื่อไหร่ที่มนุษย์มีชีวิตที่เบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่างกายก็จะเสียสมดุลและเกิดความเจ็บป่วยขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 04:17 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2010 เวลา 04:56 น.

ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เมื่อร่างกายเจ็บป่วย จิตใจก็หดหู่เศร้าหมอง เมื่อจิตใจเศร้าหมองก็อาจทำให้ร่างกายผิดปกติและเจ็บป่วยได้

แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติมีความเชื่อว่าความเจ็บป่วย มิได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากความไม่สมดุลของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติจึงหมายถึงการรักษาสมดุลของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใด ๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ทุก ๆ คน สามารถปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2010 เวลา 06:30 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมจัดทำหลักสูตร แผนชีวิต - การพึ่งตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 02:54 น.

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2553

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

 

Download ไฟล์ Mind Map นำเสนอ

1) การเริ่มการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรโรงเรียนอสม.

2) การพัฒนาครู อสม. ในโรงเรียน อสม. (1)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:24 น.
 
เกร็ดสุขภาพกับประยูร จรรยาวงษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 08:14 น.

ประยูร จรรยาวงษ์ คอลัมนิสต์ชื่อดัง แนะเคล็ดลับการกินอาหาร

และการดูแลสุขภาพของคุณ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 08:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
อาหารกับสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 06:43 น.

อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเรา เรากินอะไรเข้าไปร่างกายก็จะเป็นเช่นนั้น สุขภาพของคนเราจึงขึ้นอยู่กับอาหารการกินเป็นอันดับแรก การกินอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยไม่มีพิษในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย ย่อมทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค เราจึงควรเอาใจใส่เป็นพิเศษกับการกินอาหาร เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่า ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และยิ่งจะเป็นเรื่องดีทีเดียวหากเราสามารถกินอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติจากพืช ผัก ผลไม้ ในบ้านเราเอง สามารถกินอาหารที่เป็นยาหรือกินอาหารแทนยาเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะอาหารธรรมชาติจะให้วิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยอาหารช่วยเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ อีกด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack