โรงเรียน อสม.

ป้ายโฆษณา

โรงเรียน อสม.

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในชุมชน

โรงเรียน อสม.

เป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบของห้องเรียน แต่เน้นการเป็นศูนย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับ อสม.และเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนได้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนางานด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

โรงเรียน อสม.
ยินดีต้อนรับสู๋เว็บบอร์ดโรงเรียน อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

วัตถุประสงค์ : สร้างคลังความรู้ และแนวทางการจัดการความรู้

ของโรงเรียน อสม. และรวบรวมหลักสูตร เนื้อหา แผนการเรียน

การสอน  และการดำเนินงานโรงเรียน อสม.  4 ภาคทั้งประเทศ


( รายชื่อทีมวิจัย ........ พื้นที่เป้าหมาย .........

โครงการ ...........ทีมงาน 9 จังหวัด)

 


 

โฉมหน้าอสม.ดีเด่นระดับเขต ภาค ชาติและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนอสม.เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ณ รร.มิราเคิลแกรนด์  วันที่ 14-15 มีนาคม 2554Download

เอกสารที่สำคัญ / ดูกิจกรรมจังหวัดได้ที่ปุ่มด้านซ้ายสรุปรายงานแผนปฏิบัติการโครงการ.........ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 1

.

(กำหนดการประชุม OM) ......

(ตัววัดผลลัพธ์การสร้างระบบ อาหาร ยา เครื่องสำอางที่ปลอดภัยในชุมชน)

(แบบฟอร์มการบันทึกผลลัพธ์)หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องสำอาง .............. หลักสูตรการพึ่งตนเอง.............หลักสูตรรับเรื่องราวร้องทุกข์.............แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2012 เวลา 02:39 น.
 
การแพทย์แผนไทย...ตำรับยาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 03:01 น.

การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อรูปจากรากฐานระบบความเชื่อและวิถีปฏิบัติต่อความเจ็บป่วยของสังคมไทย ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมทางการแพทย์ของชนชาติ มอญ เขมร ลาว ผสมผสานกัน

การแพทย์แผนไทยประกอบด้วยปรัชญาและทัศนะของการแพทย์แบบตะวันออกที่ให้ความหมายของมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของธรรมชาติและจักรวาล หากมนุษย์มีวิถีชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติ มนุษย์ก็จะมีสุขภาพดี ทว่า เมื่อไหร่ที่มนุษย์มีชีวิตที่เบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่างกายก็จะเสียสมดุลและเกิดความเจ็บป่วยขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 04:17 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการจัดทำหลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน ครั้งที่ 2 ฉะเชิงเทรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:50 น.

 

เวทีการประชุมหลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน (26 พค. 54) ที่ สำนักงาน กศน. ฉะเชิงเรา มี ท่านรองฯ และอาจารย์วัชรินทร์ และทีมแปลงยาว พร้อม อสม. บางน้ำเปรี้ยว มาร่วมประชุมเพื่อใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของ โรงเรียน อสม. ประกอบด้วยเนื้อหา คิดเป็น ครอบครัวพอเพียง การดูแลสุขภาพตนเอง การจัดทำแผนชีวิต และ แผนชุมชน

ลิงค์ ภาพบรรยายากาศการประชุม

 

Download  เอกสาร หลักสูตรแผนชีวิตสู่แผนชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา

 

เอกสาร คู่มือ ของ กศน.

(1)  คู่มือการเรียนการสอนของ กศน. หลักสูตร "คิดเป็น" ----   กรอบแนวคิด "คิดเป็น"

(2)  คู่มือการเรียนการสอน หลักสูตร "ครอบครัวพอเพียง"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 11:05 น.
 
ไวนิล-นิทรรศการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 10:31 น.

เนื้อหาไวนิล-นิทรรศการ " โรงเรียน อสม. สู่การพัฒนา

งานคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชน " จำนวน 10 แผ่น

 

แผ่นที่ 1                  แผ่นที่ 2              แผ่นที่ 3                แผ่นที่ 4                แผ่นที่ 5

แผ่นที่ 6                  แผ่นที่ 7                  แผ่นที่ 8               แผ่นที่ 9               แผ่นที่ 10

 

----------------

เอกสารนำเสนอผลงาน

(1) นำเสนอ โรงเรียน อสม. คุ้มครองผู้บริโภค บ้านฟ้าห่วน จ.อำนาจเจริญ

(2) นำเสนอ สถานีบำบัดทุกข์ ต.วังหงส์ จ.แพร่

(3) นำเสนอ งานสุขภาพภาคประชาชน ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

(4) นำเสนอ โรงเรียน อสม. อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2011 เวลา 12:57 น.
 
สรุปหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภค 7 หลักสูตร ของโรงเรียน อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 มกราคม 2012 เวลา 08:41 น.

เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวัง อาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่ปลอดภัยในชุมชน

( Download แผนการสอน 7 หลักสูคร)

(1) หลักสูตร แผนขีวิตสู่ แผนชุมชน  ( Download )

(2) หลักสูตร การเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ( Download )

(3) หลักสูตร คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ( Download )

(4) หลักสูตร คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( Download )

(5) หลักสูตร คุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง ( Download )

(6) หลักสูตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ( Download )

(7) หลักสูตรการบริหารจัดการ กลไกการดำเนินงาน และการประเมินผล ของโรงเรียน อสม.

Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มกราคม 2012 เวลา 11:45 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack