อสม.ดีเด่น ภาคกลาง
ชมรม อสม. นนทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:53 น.

ประธานชมรมอสม. ระดับจังหวัดนนทบุรี (ปัจจุบัน : พ.ศ ๒๕๕๕)

 

นางอารีย์  ณรงค์น้อย

ประธานชมรมอสม. ระดับจังหวัดนนทบุรี (สมัย : พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕)

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

วันเดือนปีเกิด

วันเดือนปี เป็น อสม.

เคยได้รับรางวัลดีเด่น


วันเดือนปีที่ได้รับ

สถานภาพสมรส

นายแสวง นาคยาน

ฉ่ำ

……………….

พ.ศ. 2522 จำนวน 32 ปี

อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาสุขภาพจิต,ศสมช.,

คนดีศรีแผ่นดิน,ครอบครัวดีเด่น

พ.ศ.2551,2553,2550,2552

สมรส

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:55 น.
 

ชมรม อสม. ภาคกลาง

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์