ชมรม อสม. ราชบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:25 น.

ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดราชบุรี (ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕)

 

นางสาว อำภา  ฉัฐมะ


ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดราชบุรี (สมัย : ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕)

ชมรม อสม. ราชบุรี

ชื่อ-สกุล

นายบุญส่ง แสงอ่อน

ชื่อเล่น

บุญส่ง

วันเดือนปีเกิด

……………….

วันเดือนปี เป็น อสม.

พ.ศ.2530 จำนวน 23 ปี

เคยได้รับรางวัลดีเด่น

อสม.ดีเด่นระดับเขต

วันเดือนปีที่ได้รับ

20 มีนาคม 2538

สถานภาพสมรส

สมรส

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสมาคม อสม.จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการ ชมรม อสม.ภาคกลาง

รองนายก อบต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

นายกองค์การนักศึกษาม.ราชภัฎจอมบึง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

ที่อยู่ (บ้าน)

บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์

มือถือ 089-912-0439 / 087-813-6081

อบต.ท่าเคย 032-228-718

แฟ็กซ์ 032-228-718

อีเมลล์

boonsong@gmail.com

คติพจน์

ทำดี คิดดี พูดดี ย่อมมีความสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:32 น.
 

ชมรม อสม. ภาคกลาง