ชมรม อสม. ระยอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:43 น.

ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดระยอง (สมัย : ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕)

ชมรม อสม. ระยอง

ชื่อ-สกุล

นายสุกิจ มนต์ประสิทธิ์

ชื่อเล่น

อ้อย

วันเดือนปีเกิด

.................................

วันเดือนปี เป็น อสม.

พ.ศ. 2541 ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ปี

เคยได้รับรางวัลดีเด่น

-

วันเดือนปีที่ได้รับ

-

สถานภาพสมรส

สมรส

ตำแหน่งปัจจุบัน

คณะกรรมการ ชมรม อสม.ภาคกลาง

ประธาน อสม.จังหวัดระยอง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

ที่อยู่ (บ้าน)

89 หมู่ที่ 7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์

มือถือ 081-438-9944, บ้าน 037-369-348

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:44 น.
 

ชมรม อสม. ภาคกลาง